Knižnica

Vitajte v našej rozrastajúcej sa knižnici! Nájdete tu tie diela, ktoré redakcia považuje za nevyhnutné pre správne a úplné pochopenie marxizmu a jeho uplatneniu v praxi. Snažíme sa, aby všetky zdroje boli v slovenskom, keď-tak českom, jazyku. Diela v angličtine, pokiaľ nie sú pridlhé, sa snažíme prekladať do slovenčiny, aby si tak našli čo najširšie publikum.

Odporúčame začať naším Kurzom socialistickej teórie, ktorý Vás prevedie jednotlivými oblasťami a problémami, o ktorých sa môžete dozvedieť viac tu. Alebo začnite Malou červenou knižkou, ktorá je písaná veľmi zrozumiteľným jazykom a venuje sa širokému spektru tém, od politiky až po kultúru. Ucelenejší všeobecný prehľad filozofie, ekonómie a politiky nájdete v Engelsovej knihe Anti-Dühring. Každopádne, keďže je uvedených titulov veľa, po kliknutí na Zaujíma ma nájdete odporúčanú literatúru ku konkrétnym oblastiam.

Dúfame, že v našej knižnici nájdete, čo potrebujete!

  • socializmus všeobecne: Socializmus – od utópie k vede a Zásady komunizmu (F. Engels), Tri zdroje a tri súčasti marxizmu a Liberálny profesor  (Lenin)
  • kritika kapitalizmu: Kapitál – I. zväzok a Mzda, cena, zisk (K. Marx), Imperializmus (Lenin)
  • vzťah kapitalizmu a štátu: Štát a revolúcia (Lenin)
  • teória imperializmu: Imperializmus (Lenin), Nerovná výmena (A. Emmanuel), Kapitál – III. zväzok (K. Marx)
  • spôsob myslenia vo vedeckom komunizme – dialektika: Anti-Dühring (F. Engels), O kontradikcii a O praxi (Mao)
  • disciplína v strane: Proti liberalizmu a O praxi (Mao), Detská choroba “ľavičiarstva (Lenin), Proti vulgarizácii hesla sebakritiky (J. Džugašvili)
  • plánovaná ekonomika: Smerom k novému socializmu (P. Cockshott)
  • či je marxizmus dogma: Oponujte knihomoľstvu (Mao)
  • či socializmus ľuďom ničí životy: Ekonomický rozvoj… (Cereseto a Waitzkin), Politické určovatele zdravia (Lena a London), Zlyhal socializmus? (V. Navarro)

🟢 – vhodné pre začiatočníctvo     |     🔴 – veľmi dôležitý text     |     ⏳ – náročnejší text

Podľa oblastí

FREMER, Miloslav. a kol.: Politická ekonomie (česky) ⏳

KONSTANTINOV, F. V. a kol.: Marxisticko-leninská filozofia (česky) ⏳

MARX, Karl: Mzda, cena, zisk (česky) 🔴🟢

LENIN, Vladimir I.: Imperializmus – najvyššie štádium kapitalizmu (česky) 🔴🟢

EMMANUEL, Arghiri: Nerovná výmena (anglicky, srbsky) ⏳

COCKSHOTT, Paul: Smerom k novému socializmu (anglicky, česky) 🟢

MARX, Karl: Kapitál, I. zväzok – Výrobný proces kapitálu (česky) ⏳🔴

MARX, Karl: Kapitál, II. zväzok – Obežný proces kapitálu (slovensky) ⏳🔴

MARX, Karl: Kapitál, III. zväzok – Celkový proces kapitalistickej výroby (slovensky) ⏳🔴

ENGELS, Friedrich: Socializmus – od utópie k vede (česky) 🔴🟢

LENIN, Vladimir I.: Štát a revolúcia (slovensky) 🔴🟢

LENIN, Vladimir I.: Tri zdroje a tri súčasti marxizmu (česky) 🟢

MAO, Zedong: O kontradikcii (česky) 🔴🟢

ENGELS, Friedrich: Zásady komunizmu (česky) 🔴🟢

ENGELS, Friedrich: Anti-Dühring – Vedecký prevrat pána Eugena Dühringa (česky) 🔴

MARX, K. a ENGELS, F.: Vybrané spisy I. a II. diel (česky) ⏳

MAO, Zedong: Citáty z diela – Malá červená knižka (česky) 🔴🟢

MARX, Karl: Kritika Gothajského programu (česky) 🔴

LENIN, Vladimir I.: Liberálny profesor o rovnosti (česky) 🟢

LENIN, Vladimir I.: Spisy I.-LV. (česky)

LENIN, Vladimir I.: Detská choroba “ľavičiarstva” v komunizme (česky) 🔴🟢

MAO, Zedong: Oponujte knihomoľstvu (česky) 🔴🟢

MAO, Zedong: O praxi (česky) 🔴🟢

LENIN, Vladimir I.: Čo robiť? (slovensky) 🔴🟢

MAO, Zedong: Slúžiť ľudu (česky) 🟢

MAO, Zedong: Proti liberalizmu (česky) 🔴🟢

DŽUGAŠVILI, J.: Proti vulgarizácii hesla sebakritiky (česky) 🟢

CERESETO, S. a WAITZKIN, H.: Ekonomický rozvoj, politicko-ekonomický systém a fyzická kvalita života (anglicky, slovensky) 🔴🟢

LENA, H.F. a LONDON, B.: Politické a ekonomické určovatele zdravia – porovnanie krajín (anglicky) 🔴🟢

NAVARRO, Vincente: Zlyhal socializmus? Analýza zdravotných indikátorov v socializme (anglicky, slovensky) 🟢

EMPSON, Martin (ed.): Zmena systému, nie zmena klímy (anglicky) 🟢

MARX, Karl a ENGELS, Friedrich: Manifest Komunistickej strany (slovensky) 🔴🟢

Ilegálna Slovenská národná rada (1943): Vianočná dohoda (slovensky) 🔴🟢

Komunistická strana Československa (1968): Akčný program KSČ (česky) 🔴

Podľa autorstva

ENGELS, Friedrich: Anti-Dühring – Vedecký prevrat pána Eugena Dühringa (česky) 🔴

MARX, Karl: Kritika Gothajského programu (česky) 🔴

MARX, Karl: Kapitál, I. zväzok – Výrobný proces kapitálu (česky) ⏳🔴

MARX, Karl: Kapitál, II. zväzok – Obežný proces kapitálu (slovensky) ⏳🔴

MARX, Karl: Kapitál, III. zväzok – Celkový proces kapitalistickej výroby (slovensky) ⏳🔴

MARX, K. a ENGELS, F.: Manifest Komunistickej strany (slovensky) 🔴🟢

MARX, Karl: Mzda, cena, zisk (česky) 🔴🟢

ENGELS, Friedrich: Socializmus – od utópie k vede (česky) 🔴🟢

MARX, K. a ENGELS, F.: Vybrané spisy I. a II. diel (česky) ⏳

ENGELS, Friedrich: Zásady komunizmu (česky) 🔴🟢

LENIN, Vladimir I.: Čo robiť? (slovensky) 🔴🟢

LENIN, Vladimir I.: Detská choroba “ľavičiarstva” v komunizme (česky) 🔴🟢

LENIN, Vladimir I.: Imperializmus – najvyššie štádium kapitalizmu (česky) 🔴🟢

LENIN, Vladimir I.: Liberálny profesor o rovnosti (česky) 🟢

LENIN, Vladimir I.: Spisy I.-LV. (česky) ⏳

LENIN, Vladimir I.: Štát a revolúcia (slovensky) 🔴🟢

LENIN, Vladimir I.: Tri zdroje a tri súčasti marxizmu (česky) 🟢

MAO, Zedong: Citáty z diela – Malá červená knižka (česky) 🔴🟢🟢

MAO, Zedong: O kontradikcii (česky) 🔴🟢

MAO, Zedong: O praxi (česky) 🔴🟢

MAO, Zedong: Oponujte knihomoľstvu (česky) 🔴🟢

MAO, Zedong: Proti liberalizmu (česky) 🔴🟢

MAO, Zedong: Slúžiť ľudu (česky) 🟢

CERESETO, S. a WAITZKIN, H.: Ekonomický rozvoj, politicko-ekonomický systém a fyzická kvalita života (anglicky, slovensky) 🔴🟢

COCKSHOTT, Paul: Smerom k novému socializmu (anglicky, česky) 🟢

DŽUGAŠVILI, J.: Proti vulgarizácii hesla sebakritiky (česky) 🟢

EMMANUEL, Arghiri: Nerovná výmena (anglicky, srbsky) ⏳

EMPSON, Martin (ed.): Zmena systému, nie zmena klímy (anglicky) 🟢

LENA, H.F. a LONDON, B.: Politické a ekonomické určovatele zdravia – porovnanie krajín (anglicky) 🔴🟢

NAVARRO, Vincente: Zlyhal socializmus? Analýza zdravotných indikátorov v socializme (anglicky, slovensky) 🟢

FREMER, Miloslav. a kol.: Politická ekonomie [učebnica VUML]  (česky) ⏳

Ilegálna Slovenská národná rada (1943): Vianočná dohoda (slovensky) 🔴🟢

KSČ (1968): Akčný program KSČ (česky) 🔴

KONSTANTINOV, F. V. a kol.: Marxisticko-leninská filozofia [učebnica VUML] (česky) ⏳